Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Stratégia

Átláthatóság:

A közgyűlés 2006-ban fogadta el „Miskolc Megyei Jogú Város környezetvédelmi programját”, melynek egyik alapvető célkitűzése a miskolci fenntartható fejlődés stratégia mielőbbi megszületésének elősegítése volt.

2010 júniusában az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány megbízást kapott arra, hogy a "Feladatok a XXI. századra" ENSZ dokumentum ajánlásai, valamint a "Helyi feladatok a XXI. századra" programalkotással kapcsolatban kialakult nemzetközi gyakorlatnak megfelelően elkészíti Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiáját.

A Stratégia megfogalmazása érdekében vállalta, hogy kapcsolatot tart a megbízóval, továbbá törekszik az érintettek és érdekeltek teljes körű érdemi bevonására. A megbízott   folyamatosan, a koncepció kialakításának kezdetétől egyeztet az érintettekkel, és érdekeltekkel.

Tervezett társadalmi egyeztetési folyamat:

Miskolc Fenntarthatósági Stratégiájának első dokumentuma egy vitaanyag, melyhez internetes és személyes megjelenésre is lehetőséget adó fórumokon fűzhetnek véleményt az érintettek:

A beérkezett vélemények alapján várhatóan májusban kerülhet véglegesítésre, júniusban pedig elfogadásra a dokumentum.

(Az időpontok és helyszínek pontosítása folyamatosan történik.)


Tervezési folyamat

Partnerek

Egyeztetésben való részvétel módja

Nyilvánosság

Határidő

Társadalmi egyeztetési eljárásrend kidolgozása

Polgármesteri Hivatal
Civil szervezetek

Személyes egyeztetések

Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2010. október 25.

Interjúk közéleti személyiségekkel
Elemzések (stratégiák, statisztikák, sajtóanyagok)

Miskolci közéleti személyiségek (kormányzati, gazdasági, civil)

Személyes interjúk
E-mail megkeresés

Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2010. november 30.

Internetes felület kialakítása (honlap)

Szakértői csoport

Személyes egyeztetések

Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2010. január 5.

Helyzetértékelés, problémák és célok meghatározása, inputgyűjtés, integrált témák meghatározása

Szakértői csoport

Személyes egyeztetések

Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. február 15.

Helyzetértékelés, problémák és célok meghatározása, inputgyűjtés, integrált témák meghatározása

Polgármesteri Hivatal
Civil szervezetek

Személyes egyeztetés

Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. március 9.

Stratégiai
vitairat közrebocsátása

Társadalmi nyilvánosság

Interaktív internetes fórum (folyamatos):
Kérdőív/Hirdetés

Nyilvános részvétel, Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. március 15.

Stratégiai vitairat
véleményezése

Társadalmi Egyesülések Szövetsége

Fórum

Miskolc, Selyemrét u.1. 1. emelet

Nyilvános részvétel, Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. március 16. 15 óra.

Stratégiai vitairat
véleményezése

Miskolci Környezet-, Természet- és Állatvédő Civil Műhely

Fórum
Miskolc, Kossuth u. 13. 1. emelet

Nyilvános részvétel, Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. március 24. 14 óra.

Stratégiai vitairat
véleményezése

Lakossági fórum (Agóra)

Fórum
Miskolc, Kossuth u. 13. 1. emelet

Nyilvános részvétel, Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. március 24. 17 óra.

Stratégiai vitairat
véleményezése

Közéleti szakmai, gazdasági véleményformálók

Fórum
Miskolc,

Nyilvános részvétel, Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. március 25. 14 óra.

Összefoglaló a stratégiai vitairat véleményezési folyamatáról

Médiák

Sajtóbeszélgetés,
Miskolc, Kossuth u. 13. 1. emelet

Meghívásos

2011. április 8. 9 óra.

Stratégia véleményezése

Hivatali osztályok

Önkormányzati egyeztetés

Meghívásos

2011. április

Stratégia
megtárgyalása

Lakossági fórum

Fórum
Miskolc,

Nyilvános részvétel, Dokumentált, a tervezés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. április

Stratégia
megtárgyalása

Bizottsági ülések

Önkormányzati egyeztetés

Bizottsági ülések

2011. május 30. 15 óra.

Stratégia elfogadása

Képviselő testület

Döntés

Közgyűlés

2011. június 9.

Stratégia elfogadása, megvalósítás kezdete

Alkalmi és rendszeres szakmai beszélgetések, testületi, bizottsági munka

Döntés kommunikációja,
Értékelés (évente) indikátorok alapján
Interaktív internetes fórum

Nyilvános részvétel, Dokumentált, a megvalósítás és értékelés folyamán felhasználható, a dokumentáció hozzáférhető

2011. június 9-től


A társadalmi részvételi folyamat értékelése:

A társadalmi részvétel gyakorlati megvalósításának folyamatos értékelése, felülvizsgálata lehetőséget ad a módszerek folyamatos módosítására, finomítására is. A tervezés folyamat-értékelése a folyamat egészére vonatkozik, összegzése értelemszerűen a folyamat befejező szakasza után esedékes.

A Fenntartható Fejlődés Stratégia véglegesítése után a társadalmi részvétel szemszögéből értékelésre kerül az elvégzett tervezési munkafolyamat. Az értékelés során ellenőrizzük, hogy a társadalmi részvétel hatékony volt-e, a lakossági, szakmai és civil szervezetek véleménye csakugyan mérlegelésre került és/vagy beépült-e a tervezett dokumentumba.